Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 437 jobs
Linh Kiện Tự Động Minda Viet Nam
Vĩnh Phúc
 • Liên quan đến công tác hành chính nhân sự.
 • Tuyển dụng theo yêu cầu của cấp trên khi được duyệt.
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Công ty Cổ phần Toàn Thắng
Vĩnh Phúc
 • Theo dõi, quản lý nhân sự.
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • Phụ trách công tác hành chính, công đoàn của Công ty.
 • Tổng hợp công cho CBCNV.
Vina MC Infonics
Vĩnh Phúc
 • Quản lý hồ sơ nhân sự.
 • Công tác tuyển dụng, quản lý nhân sự.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý nhân sự, luật hoặc tương đương.
 • Quản lý hồ sơ, giấy tờ.
WESTLAKE HOTEL & RESORT VINH PHUC
Vĩnh Phúc
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổng hợp các công việc hành chính văn phòng, nhân sự.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm trong nghề nhân sự.
 • Quản lý, cấp phát đồng phục cho nhân viên.
Công nghệ smos
Vĩnh Phúc
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tính lương, thưởng cho CBCNV.
 • Thực hiện chế độ BHXH cho CBCNV.
 • Kiểm soát ký kết Hợp đồng lao động.
 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
APG VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Quản lý nhân sự về mặt tổng hợp, giải quyết các vấn đề phát sinh về mặt nhân sự tại các công ty thành viên;.
 • Nắm vững các nghiệp vụ quản lý Hành chính, Nhân sự,…
Toàn Thắng
Vĩnh Phúc
 • Theo dõi, quản lý nhân sự.
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí hành chính- nhân sự.
 • Phối hợp tổ chức các hoạt động sự kiện của Công ty.
VieclamBank
Vĩnh Phúc
 • Các công việc hỗ trợ hành chính nhân sự.
 • Có kinh nghiệm làm công việc văn phòng (biên phiên dịch, hành chính, nhân sự, trợ lí...).
 • Nữ, tiếng Nhật N2 trở lên.
HANBO ENC VINA
Vĩnh Phúc
 • Lập ngân sách nhân sự.
 • Quản trị hành chính nhân sự:
 • Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho…
VALUETRONICS VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Tiếp nhân PO từ các bộ phận, cung cấp thông tin và hỗ trợ các văn bản cần thiết cho nhà cung cấp.
 • Theo dõi tình trạng đơn hàng, sẵn sàng cho các sự cố thiếu…