Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 399 jobs
Anotech Vĩnh Phúc - Anotech Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
 • + Tuyển dụng nhân sự và Đào tạo.
 • Theo dõi, thực hiện các báo cáo nhân sự hàng ngày.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận Nhân sự.
Vĩnh Phúc
 • Hỗ trợ các hoạt động quản lí nhân sự của công ty:
 • Quản lí hồ sơ nhân viên;
 • Quản lí chấm công và ngày phép của nhân viên;
 • Ăn cơm trưa, ca tại Công ty.
Pacific Yuei Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Thông báo, giám sát việc thực hiện các chính sách của công ty- Kiểm tra chấm công nhân viên.
 • Rà soát lại các văn bản hành chính, qui định của công ty để sắp xếp…
VALUETRONICS VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Có kinh nghiệm là hệ thống nhân sự.
 • Tuyển dụng, đào tạo đánh giá nhân lực;
 • Công ty bố trí ăn ở miễn phí cho nhân viên.
 • Giải quyết quyền lợi cho người lao động;
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
10.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý hồ sơ nhân viên.
 • Phụ trách BHXH và Bảo hiểm tai nạn nhân viên toàn Công ty.
 • Trách nhiệm soạn thảo hợp đồng lao động và theo dõi thời hạn hợp đồng.
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN VIKO
Vĩnh Phúc
 • Chấm công, tính lương cho CBNV.
 • Giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.
 • Tuyển dụng lao động theo yêu cầu.
 • Lưu trữ hồ sơ, tài liệu phục vụ công việc.
 • Quản lý nhân sự trong kho.
 • Đảm bảo nguồn nhân lực, đào tạo nhân viên trong kho.
 • Quản lý hàng hóa trong kho:
 • Quản lý tài chính trong kho:
Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc
Vĩnh Phúc
 • Tốt nghiệp đại học ngành quản trị nhân sự, lao động tiền lương, hành chánh văn phòng.
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên nhân sự, 01 năm kinh nghiệm ở…
Sông Hồng Thủ Đô
Vĩnh Phúc
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai các hạng mục trang trí sự kiện.
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện nội bộ Công ty và của khách hàng.
 • Được hưởng lương theo năng lực làm việc.
Việc làm tiếng Nhật
Vĩnh Phúc
 • Support các nghiệp vụ về tuyển dụng nhân sự nội bộ.
 • Tính toán lương thưởng, thuế thu nhập cá nhân PIT, BHXH,..
 • Phụ trách các công việc liên quan đến hành chính.