Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 13,196 jobs
Hà Nội
 • Thực hiện hàng ngày việc quản lý lưu trữ hồ sơ nhân sự của cán bộ nhân viên;
 • Theo dõi, hoàn thiện thủ tục nhân sự cho CBNV mới;
 • Tổ chức, thực hiện các chương trình sự kiện văn hóa của Công ty.
 • Tiếp đón khách đến văn phòng và hướng dẫn khách liên hệ đúng người, đúng bộ phận cần gặp.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch nhân sự chủ chốt, nhân sự tiềm năng;
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • Dự thảo và đệ trình kế hoạch nhân sự hàng năm;
Công ty cổ phần đầu tư đô thị Kang Long
Hà Nội
 • + Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên.
 • + Theo dõi, chấm công nhân viên.
 • + Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến bảo hiểm xã hội cho nhân…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú
Hà Nội
 • Phối hợp quản lý ngân sách nhân sự.
 • Bảo Hiểm Và Tiền Lương (C&B),Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • Hỗ trợ công tác quản lý ban Tổ chức nhân sự,.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Có 1 năm kinh nghiệm về nhân sự.
 • Ứng viên quan tâm có thể liên hệ với Phòng Nhân sự.
 • Thực hiện công tác BHXH, quản lý hồ sơ nhân sự, văn phòng phẩm.
FPT Securities
Hà Nội
 • Định hướng theo đuổi ngành Nhân sự;
 • Được tiếp xúc thực tế với công việc của Ban Nhân sự FPTS;
 • Sinh viên năm cuối (hoặc đã tốt nghiệp) các trường đại học chuyên…
Hà Nội
 • Tổ chức, điều hành hoạt động của phòng Hành chính nhân sự theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
 • Xây dựng, quản lý, triển khai, kiểm soát, đánh giá hoạt động hành chính…
Công ty Cổ phần Thương mại Việt Hồng
Hà Nội
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo - Kỹ năng giao tiếp, tuyển dụng và đánh giá nhân sự -…
Hà Nội
 • Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • Thực tập thực tiễn các hoạt động liên quɑn đến nhân sự.
 • Xử lý các công việc phát sinh khác theo yêu cầu liên quɑn đến công tác nhân sự.