Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2,923 jobs
Ngân Hàng Á Châu ACB
Ðà Nẵng
 • Lập báo cáo thống kê nhân sự.
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đánh giá nhân sự, phỏng vấn hội đồng, lập danh trách trúng tuyển...
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Ðà Nẵng
 • Hành chánh nhân sự Kế toán Ngân hàng General Affair Officer.
 • Book rooms, conference facilities, services, and vehicle dispatch.
Công ty cổ phần Resvico
Ðà Nẵng
 • Theo dõi và xử lý các biến động về nhân sự trong Công ty, quản lý hồ sơ nhân viên, soạn thảo các quyết định, công văn hành chính nhân sự, lập hợp đồng lao động…
A&O Organic Health And Beauty
Ðà Nẵng
 • Recruiting, training and developing staff.
 • Making sure that staff get paid correctly and on time.
 • Building job descriptions and advertisements.
TM Mai Anh
Ðà Nẵng
 • Quản lý cùng với trưởng phòng hành chính nhân sự.
 • Chuẩn bị và quản lý các báo cáo nhân sự hàng ngày/tuần/tháng.
 • Chi tiết, chính xác, nhân phẩm tốt.
Khách Sạn Minh Toàn Galaxy
Ðà Nẵng
 • Check và lưu hồ sơ nhân viên, lưu các giấy tờ của phòng Nhân Sự.
 • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình.
Paris Deli Hotel
Ðà Nẵng
 • Respond to internal and external HR related inquiries or requests and provide assistance.
 • Redirect HR related calls or distribute correspondence to the…
Công Nghệ QCM
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hướng dẫn hội nhập cho nhân sự mới.
 • Kiểm tra chấm công nhân viên.
 • Rà soát lại các văn bản hành chính, qui định của công ty để sắp xếp và lưu trữ khoa học.
Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Ðà Nẵng
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng, đào tạo đánh giá nhân lực;
 • Theo dõi việc chấm công, tính lương, tổng hợp đánh gia công việc nhân viên làm tại các phòng ban;
 • Ưu tiên có kinh nghiệm.
INSULPACK Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)….
 • Trình độ Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Lao động - Xã hội, kế toán,thống kê, Ngoại Ngữ, tin học.