Nhân Sự jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Vĩnh Phúc (undo) Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 21 jobs
WESTLAKE HOTEL & RESORT VINH PHUC
Vĩnh Phúc
  • Quản lý nhân sự của bộ phận:
  • Đề xuất tuyển dụng nhân sự của bộ phận.
  • Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất các chế độ khen thưởng, kỷ…
» Create your CV - It only takes a few seconds