Nhân Sự jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Vĩnh Phúc (undo) Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 21 jobs
WESTLAKE HOTEL & RESORT VINH PHUC
Vĩnh Phúc
 • Giấy xác nhận dân sự có xác nhận của địa phương.
 • Giám sát chất lượng dịch vụ, liên hệ giải quyết các sự cố phát sinh trong thời gian triển khai hợp đồng.
Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc
Vĩnh Phúc
 • Phối hợp với giám sát buồng phòng lên lịch làm việc cho nhân viên và thực hiện việc điều phối nhân sự phù hợp với nhu cầu thực tế.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc
Vĩnh Phúc
 • Hỗ trợ Bếp trưởng quản lý nhân sự tại nhà bếp:
 • Tham gia đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên theo quy…
Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc
Vĩnh Phúc
 • ( đối với trường hợp có sự cố gây nguy hiểm hoặc giảm tránh mối nguy.
 • Phối hợp với bộ phận an ninh để đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên.
Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc
Vĩnh Phúc
 • Quản lý nhân viên, kiểm tra nhắc nhở nhân viên hoàn thành công việc được giao.
 • Huấn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho nhân viên.
 • Tiếng anh giao tiếp tốt.
Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc
Vĩnh Phúc
 • Thực hiện các công việc khác khi có sự phân công của cấp trên.
 • Chủ động đón tiếp khách hàng khi đến Spa sử dụng dịch vụ.
 • CSKH sau khi mua liệu trình dịch vụ.
Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc
Vĩnh Phúc
 • Nhân viên kinh doanh tại Khách sạn.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý có hiệu quả các sự cố, vấn đề phát sinh để đem lại sự hài lòng nhất cho khách hàng.
WESTLAKE HOTEL & RESORT VINH PHUC
Vĩnh Phúc
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy xác nhận dân sự có xác nhận của địa phương.
 • Phối hợp với bộ phận an ninh để đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên.
 • Đón và chào khách đến và đi.
WESTLAKE HOTEL & RESORT VINH PHUC
Vĩnh Phúc
 • Hỗ trợ Ban điều hành Khách sạn xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nhân sự theo yêu cầu và chỉ đạo cụ thể của Ban điều hành Khách sạn.
WESTLAKE HOTEL & RESORT VINH PHUC
Vĩnh Phúc
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy xác nhận dân sự có xác nhận của địa phương.
 • Phối hợp với bộ phận an ninh để đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên.
 • Đón và chào khách đến và đi.