Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 11 jobs
Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc
Vĩnh Phúc
  • Tuyển chọn nhân sự cho bộ phận:
  • Phối hợp với giám sát buồng phòng lên lịch làm việc cho nhân viên và thực hiện việc điều phối nhân sự phù hợp với nhu cầu thực…
» Create your CV - It only takes a few seconds