Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs
KHÁCH SẠN DIC STAR VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy xác nhận dân sự.
 • Làm việc theo sự phân công của trưởng bộ phận.
 • Kiểm soát phân bố phòng cho khách.
 • Hỗ trợ và chăm sóc khách trong thời gian lưu trú.
KHÁCH SẠN DIC STAR VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy xác nhận dân sự.
 • Set up bàn ăn theo quy chuẩn tại nhà hàng.
 • Thực hiện đón tiếp khách, tư vấn món cho khách hàng.
 • Trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
KHÁCH SẠN DIC STAR VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Nộp hồ sơ trực tiếp :Ms.Ngân - Phòng Nhân sự.
 • Giấy xác nhận dân sự.
 • Làm việc theo sự phân công của trưởng bộ phận.
 • BHXH, Y tế, thất nghiệp...
KHÁCH SẠN DIC STAR VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Nộp hồ sơ trực tiếp :Ms.Ngân - Phòng Nhân sự.
 • Giấy xác nhận dân sự.
 • Làm việc theo sự phân công của trưởng bộ phận.
 • Máy móc, hệ thống kĩ thuật...được giao.
KHÁCH SẠN DIC STAR VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy xác nhận dân sự.
 • Trực tiếp thực hiện, duy trì Nội qui của khách sạn áp dụng với cán bộ, công nhân viên, khách, nhà thầu, nhà cung cấp ra vào làm việc;
KHÁCH SẠN DIC STAR VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy xác nhận dân sự.
 • Xử lý các sự cố về mạng.
 • Quản lý Server, hệ thống mạng, Server, Data center theo sự phân công chỉ đạo của Quản lý bộ phận.
Khách Sạn DIC Star Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
 • Chỉ đạo trực tiếp trong việc xử lý các sự cố và bảo trì bảo dưỡng các hệ thống.
 • Kiểm tra, đôn đốc nhân viên phòng kỹ thuật thực hiện đúng quy trình kiểm tra vận…
KHÁCH SẠN DIC STAR VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc
 • Giấy xác nhận dân sự.
 • Nhận và kiểm tra chất lượng nguyên liệu:
 • Đảm bảo số lượng nguyên liệu đủ để phục vụ cho khách hàng trong ca làm việc.
KHÁCH SẠN DIC STAR VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giấy xác nhận dân sự.
 • Đảm bảo và phát triển tốt đẹp mối quan hệ thân thiện giữa khách sạn với khách hàng và giữa nhân viên với nhân viên trong khách sạn.
KHÁCH SẠN DIC STAR VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia tuyển chọn nhân sự phù hợp với vị trí công việc.
 • Giấy xác nhận dân sự.
 • Hỗ trợ bếp trưởng lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự phục vụ cho hoạt động của bộ…