Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 234 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Yên Bái +15 locations
 • Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh học sinh.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Giang
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Giáo Dục Đại Dương
Yên Bái +15 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG.
Giáo Dục Đại Dương
Hòa Bình +3 locations
17.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
 • Kỹ năng làm việc nhóm (khả năng chuyền lửa cho nhân viên).
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Giáo Dục Đại Dương
Gia Lai +13 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động:
 • Nữ/Nam tuổi từ 22 - 32.
Giáo Dục Đại Dương
Nam Định +15 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với học viên khi đến…
Giáo Dục Đại Dương
Yên Bái +14 locations
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE.
 • Nữ/Nam tuổi từ 22 - 32.
Giáo Dục Đại Dương
Nam Định +14 locations
 • Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE.
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.
 • Hỗ trợ giáo viên trên lớp.
Giáo Dục Đại Dương
Quảng Ninh
 • Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE.
 • Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh học sinh.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;
 • Thỏa thuận theo năng lực.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.