Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
 • Chủ trì xây dựng và đánh giá năng lực nhân sự làm cơ sở cho việc sắp xếp, đào tạo và đãi ngộ nhân sự.
 • Xây dựng và tổ chức bộ máy nhân sự:
 • Nghỉ mát 1 năm/ lần.
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
 • Thị Xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Mức lương:
 • Mức 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc:
 • Việc làm mới cập nhật:
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Flamingo Group đang cần tuyển số lượng 15 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nhân viên Pha chế (bar):
 • Đăng ký thông tin cá nhân qua link:
 • Được ăn ca + ở miễn phí.
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Flamingo Group đang cần tuyển số lượng 5 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Phát triển mối quan hệ chuyên nghiệp với các đồng nghiệp và duy trì liên lạc tốt với…
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
 • Flamingo Group đang cần tuyển số lượng 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Có Kỹ năng lãnh đạo nhân viên, lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc, phân tích,…
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
 • Flamingo Group đang cần tuyển số lượng 4 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Đăng ký thông tin cá nhân qua link:
 • Thị Xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Mức lương:
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
 • OĐề xuất, theo dõi chặt chẽ, quản lý các chỉ số về sự hài lòng của khách hàng theo từng Cơ sở.
 • ‐Thanh tra xử lý các sự vụ/sự việc lớn, phức tạp, gây hậu quả…
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
 • Thực hiện theo sự phân công của Trưởng bộ phận YÊU CẦU CÔNG VIỆC.
 • Thị Xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc Mức lương:
 • Mức Thỏa Thuận Hình thức làm việc:
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Flamingo Group đang cần tuyển số lượng 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Phát triển mối quan hệ chuyên nghiệp với các đồng nghiệp và duy trì liên lạc tốt với…
FLAMINGO GROUP
Vĩnh Phúc
 • Flamingo Group đang cần tuyển số lượng 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao tính nhân văn, nghệ thuật và phát triển bền…