Nhân Sự jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Vĩnh Phúc (undo) Công ty TNHH Linh Kiện Tự Động Minda Việt Nam (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 7 jobs
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Vận hành, bảo trì và giải quyết sự cố cho hệ thống mạng, máy chủ sẵn có.
 • Tham gia thiết kế, cài đặt và triển khai các giải pháp cải thiện hệ thống mạng, bảo mật…
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công việc theo sự phân công của cấp quản lý.
 • Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác tỉnh theo sự phân công của công.
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
 • Nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán.
 • Giải ngân và thanh toán qua ngân hàng.
 • Tháng lương thứ 13, nghỉ lễ,Tết….
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Tìm hiểu nguyên nhân gây ra lỗi của vật tư, nguyên liệu;
 • Chủ động đề xuất những giải pháp nâng cao tính hiệu quả trong quy trình làm việc của nhân viên RQC.
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Lập và triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo nhân sự mới, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho những nhân viên có tiềm năng đảm bảo có đủ nguồn lực nhân sự cần…
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Tiến hành xem xét, tìm nguyên nhân hư hỏng và sửa chữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật, báo cho trưởng bộ phận khi có sự cố lớn.
 • Tháng lương thứ 13, nghỉ lễ,Tết….
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Quản lý, phân bổ nhân sự thuộc bộ phận (nhân viên kiểm soát chất lượng, công nhân kiểm hàng).
 • Chịu trách nhiệm hoạt động của phòng gắn liền với các phòng ban…
» Create your CV - It only takes a few seconds