Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

Nhân Viên Chạy Lệnh (Tiếng Anh) new

Công Ty TNHH Horn Việt Nam
Hải Phòng
 • Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Nhân Viên Chạy Lệnh (Tiếng Anh).
 • Bản sao chứng minh nhân dân có sao y công chứng;
 • KCN An Dương, xã Hồng Phong , Huyện An Dương , Hải…

Kỹ Sư Kiểm Tra (Tiếng Trung) new

Công Ty TNHH Horn Việt Nam
Hải Phòng
 • Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Bản sao chứng minh nhân dân có sao y công chứng;
 • KCN An Dương, xã Hồng Phong , Huyện An Dương , Hải Phòng, Việt Nam.

Chuyên Viên An Toàn (Tiếng Trung) new

Công Ty TNHH Horn Việt Nam
Hải Phòng
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • KCN An Dương, xã Hồng Phong , Huyện An Dương , Hải Phòng, Việt Nam.
 • 12,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ MONTH.
 • Công Ty TNHH Horn Việt Nam.

Kỹ Sư IE (Tiếng Trung) new

Công Ty TNHH Horn Việt Nam
Hải Phòng
 • Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Bản sao chứng minh nhân dân có sao y công chứng;
 • Làm quen với quản lý và kiểm soát nhân lực tại chỗ, với triển khai 5S tại chỗ và kinh…

Chuyên Viên Hành Chính (Tiếng Trung) new

Công Ty TNHH Horn Việt Nam
Hải Phòng
 • Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Bản sao chứng minh nhân dân có sao y công chứng;
 • KCN An Dương, xã Hồng Phong , Huyện An Dương , Hải Phòng, Việt Nam.

Chuyên Viên PMC (Tiếng Trung) new

Công Ty TNHH Horn Việt Nam
Hải Phòng
 • Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Bản sao chứng minh nhân dân có sao y công chứng;
 • KCN An Dương, xã Hồng Phong , Huyện An Dương , Hải Phòng, Việt Nam.

Chuyên Viên Mua Bán (Tiếng Trung) new

Công Ty TNHH Horn Việt Nam
Hải Phòng
 • Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Với sự tích hợp nhóm và nhận thức về dịch vụ, làm việc chủ động.
 • Bản sao chứng minh nhân dân có sao y công chứng;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email