Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 68 jobs

Nhân Viên Dữ Liệu (Data Staff) new

Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam
Hải Phòng
 • Nhân Viên Dữ Liệu (Data Staff).
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.
 • Lô K1, KCN Tràng Duệ, thuộc KKT Đình Vũ- Cát Hải, xã Lê Lợi , Huyện An…

Nhân Viên An Toàn (Safety Staff) new

Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam
Hải Phòng
 • Nhân Viên An Toàn (Safety Staff).
 • Lô K1, KCN Tràng Duệ, thuộc KKT Đình Vũ- Cát Hải, xã Lê Lợi , Huyện An Dương , Hải Phòng, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển (R&D Staff) new

Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam
Hải Phòng
 • Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển (R&D Staff).
 • Lô K1, KCN Tràng Duệ, thuộc KKT Đình Vũ- Cát Hải, xã Lê Lợi , Huyện An Dương , Hải Phòng, Việt Nam.

Nhân Viên Mua Bán (Purchasing Staff)

CÔNG TY TNHH HAENGSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Mua Bán …

Nhân Viên QC (QC Staff)

CÔNG TY TNHH HAENGSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên QC (QC Staff)…

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh/ Business Development Staff new

Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam
Hải Phòng
 • Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh/ Business Development Staff.
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân Viên Kho (Warehouse Staff) new

Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam
Hải Phòng
 • Nhân Viên Kho (Warehouse Staff).
 • Lô K1, KCN Tràng Duệ, thuộc KKT Đình Vũ- Cát Hải, xã Lê Lợi , Huyện An Dương , Hải Phòng, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Sửa Chữa Thiết Bị Điện Tử (Repair Staff)

CÔNG TY TNHH HAENGSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Sửa Chữa Thiết…

[QC Dept] Nhân Viên QC (QC Staff)

CÔNG TY TNHH HAENGSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin [QC Dept] Nhân Viên QC …

Nhân Viên PE (PE Staff)

Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam
Hải Phòng
 • Nhân Viên PE (PE Staff).
 • Lô K1, KCN Tràng Duệ, thuộc KKT Đình Vũ- Cát Hải, xã Lê Lợi , Huyện An Dương , Hải Phòng, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân Viên Kế Hoạch (Plan Staff) new

Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam
Hải Phòng
 • Nhân Viên Kế Hoạch (Plan Staff).
 • Lô K1, KCN Tràng Duệ, thuộc KKT Đình Vũ- Cát Hải, xã Lê Lợi , Huyện An Dương , Hải Phòng, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên LQC (LQC Staff)

CÔNG TY TNHH HAENGSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Số lượng nhân viên quản lý:
 • Hải Phòng , Huyện An Dương.

Nhân Viên IT - Phần Cứng

CÔNG TY TNHH HAENGSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên IT - Phần Cứng…

Nhân Viên Kế Toán (Accountant)

CÔNG TY TNHH HAENGSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Kế Toán …

Nhân Viên IT

CÔNG TY TNHH HAENGSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên IT cách đây lúc…

Get new jobs for this search by email