Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 44 jobs

Logistic / Material Manager

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • General management of import and export goods.
 • Manage import and export procedure.

Logistic Sub - Leader

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Đề xuất tuyển dụng, đào tạo nhân sự backup và phát triển đội ngũ nhân sự trong nhóm đảm bảo tiến độ công việc của phòng, của công ty.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Development Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hải Phòng , Quận Hải An.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Have good skill for office software.

Production Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hải Phòng , Quận Hải An.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kiểm soát tình trạng máy móc.

IT Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Operation management (H/W, S/W management).
 • Have 2 years experience for the position.

Logistic Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hải Phòng , Quận Hải An.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Bố trí việc nhận hàng và xuất hàng.

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • CONG TY TNHH PHA VIET NAM đang cần tuyển nhân sự.
 • Tham mưu cho Ban lãnh đạo xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với quy định của…

Development / Purchase Manager (Tiếng Anh)

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hải Phòng , Quận Hải An.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Inspection of 4M development stage.

Mold Repair Sub

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hải Phòng , Quận Hải An.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Biết Tiếng Anh)

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Phát triển đội ngũ phòng kế toán (tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện nhân viên kiến…

We have removed 19 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email