Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 31 jobs

Tuyển công nhân vận hành máy

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
8.400.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 5 nhân sự.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Tuyển công nhân vận hành máy cách đây lúc…

Tuyển nhân viên lái xe nâng

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
6.500.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 2 nhân sự.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Tuyển nhân viên lái xe nâng cách đây lúc…

Tuyển nhân viên QC

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
8.600.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 3 nhân sự.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Tuyển nhân viên QC cách đây lúc 2020-02-04…

Công Nhân Vận Hành Tại Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Công Nhân…

Nhân viên Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân viên…

Tuyển nhân viên Cơ điện

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 2 nhân sự.
 • Có phương án sửa chữa sự cố thiết bị.
 • 9 - 12 Triệu Kinh nghiệm:

Trưởng ca sản xuất Lương 10.000.000 - 16.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch về nhu cầu nhân sự, hướng dẫn, đào tạo công nhân trong ca của mình.
 • Công ty CP Sản xuất và CN Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức…

Tuyển nhân viên kho- cơ giới

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Công ty CP Sản xuất và CN Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Tuyển lao động phổ thông

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 10 nhân sự.
 • Công nhân đổ nguyên liệu và công nhân đóng bao làm việc theo dây chuyền sản xuất.

Nhân viên Kho – cơ giới Lương 6.300.000 đến 10.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Công ty CP Sản xuất và CN Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân viên Kho – cơ giới Lương…

Tuyển trưởng ca sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
12.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch về nhu cầu nhân sự, hướng dẫn, đào tạo công nhân trong ca của mình.
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 1 nhân sự.

PHÓ PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN QC

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Đề xuất các hướng xử lý để giải quyết các sự cố chất lượng phát sinh, tư vấn hướng giải quyết cho nhân viên khi gặp sự cố.
 • Được khám sức khỏe định kỳ miễn phí.

Tuyển Công Nhân Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 1 nhân sự.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Tuyển Quản đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 1 nhân sự.
 • 5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Quản lý nguồn nhân lực:
 • Quản lý vật tư, nguyên liệu:

Tuyển phụ trách bộ phận kho

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý, bố trí, sắp xếp, điều phối nhân sự trong bộ phận mình phụ trách.
 • Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đang cần tuyển 1 nhân sự.

Get new jobs for this search by email