Nhân Sự jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Vĩnh Phúc (undo) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 14 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Vĩnh Phúc
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Vĩnh Phúc
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Vĩnh Phúc
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Vĩnh Phúc
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Vĩnh Phúc
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Vĩnh Phúc
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Vĩnh Phúc
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Vĩnh Phúc
 • Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE.
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Vĩnh Phúc
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Vĩnh Phúc
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc: