Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 203 jobs
Hà Nội
 • Nhân viên lái xe Số lượng:
 • Tư duy, phẩm chất cá nhân:
 • Phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự;
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp có…
Hà Nội
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận quản lý nhân sự của các tổ chức kinh tế, tài chính, ngân hàng lớn trong nước và quốc tế, hoặc tại các tổ…
Hà Nội
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự;
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam…
Hà Nội
 • (ii) Nhân viên nghiệp vụ:
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự;
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án…
Hà Nội
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự;
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam…
Hà Nội
 • nhân phải hoàn thiện Hồ sơ lý lịch theo yêu cầu cụ thể.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự;
 • Tuyển dụng cán bộ kiểm ngân.
Hà Nội
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự;
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam…
Hà Nội
 • Tham gia đề xuất, Tham mưu với lãnh đạo phòng, lãnh đạo đơn vị về triển khai thực hiện công tác tổ chức nhân sự và phát triển nguồn nhân lực tại đơn vị.
Hà Nội
 • (ii) Nhân viên nghiệp vụ:
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự;
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án…
Hà Nội
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự;
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam…