Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 537 jobs
Công ty TNHH MTV VINPEARL Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Hỗ trợ trưởng nhân sự giải quyết các vấn đề nhân sự, hồ sơ.
 • Thực tập về lĩnh vực hành chính nhân sự.
 • Được học hỏi trong môi trường quy mô nhân sự lớn, hấp dẫn.
 • Thực hiện hàng ngày việc quản lý lưu trữ hồ sơ nhân sự của cán bộ nhân viên;
 • Theo dõi, hoàn thiện thủ tục nhân sự cho CBNV mới;
PACISOFT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổng hợp số liệu và đánh giá nhân sự trên cơ sở làm hồ sơ phân tích và định hình nhân sự tương lai.
 • Kiểm tra chất lượng nhân sự định kỳ.
 • CV – Hồ sơ cá nhân.
Giải Pháp Tinh Hoa
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đào tạo và chia sẻ về kinh nghiệm Nhân sự.
 • Thực tập các công việc liên quan đến Hành Chánh Nhân Sự:
 • Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân sự, Xã hội.
NHÀ HÀNG EON51
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ nhân sự.
 • Sinh viên năm 3, năm 4 có nhu cầu tìm nơi thực tập chuyên về mảng Nhân Sự.
 • Hỗ trợ phụ cấp cơm:
IMC - Kênh Truyền Hình Todaytv
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sinh viên năm 3-4 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân sự, … Ưu tiên các bạn có định hướng phát triển theo mảng Nhân sự, có khả năng Tiếng Anh là một…
Hà Nội
 • Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • Thực tập thực tiễn các hoạt động liên quɑn đến nhân sự.
 • Xử lý các công việc phát sinh khác theo yêu cầu liên quɑn đến công tác nhân sự.
Tập Đoàn Hawee
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Với phương châm luôn đặt nguồn nhân lực là sức mạnh cốt lõi của tổ chức, Hawee chú trọng xây dựng chính sách nhân sự dựa trên môi trường làm việc thân thiện,…
Dược phẩm FPT Long Châu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đang tìm kiếm cơ hội thực tập/ phát triển trong lĩnh vực Tuyển dụng/ Nhân sự.
 • Có kiến thức cơ bản về nhân sự, các kiến thức xã hội khác.
 • Toàn thời gian cố định.
Nissei Electric Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mong muốn thực tập nhân sự.
 • Một số công việc khác liên quan đến lĩnh vực nhân sự.
 • 3/ Những công việc khác có liên quan đến hành chính nhân sự.