Create your CV - It only takes a few seconds

Nhà Tuyển Dụng Yến Nhi jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Trưởng Phòng Kế Hoạch Và Cung Ứng Vật Tư new

Tập đoàn Hà Yến
Hưng Yên
  • Biết sử dụng phần mềm Autocad.
  • Triển khai đơn hàng đến các bộ phận trong nhà máy;
  • Thành thạo ứng dụng phần mềm Ms Office, đặc biệt là excel;
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.