Create your CV - It only takes a few seconds

Nhà Tuyển Dụng Tuấn Trần jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 36 jobs

Tuyển dụng nhân viên bán hàng

Nhà Tuyển Dụng Tuấn Trần
Hà Nội +1 location
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng nhân viên bán hàng trong ngành Bán hàng được tuyển dụng tại Hà Nội:quận Cầu Giấy bởi Tuấn Trần.
 • Cơ sở mới Cầu Giấy.

Tuyển dụng nhân viên theo dõi đơn hàng

Nhà Tuyển Dụng Tuấn Trần
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng nhân viên theo dõi đơn hàng trong ngành được tuyển dụng tại Đà Nẵng:quận Liên Chiểu bởi Tuấn Trần.
 • Hoặc gửi CV qua mail:

Tuyển dụng nhân viên content marketing

Nhà Tuyển Dụng Tuấn Trần
Ðà Nẵng
 • Tuấn Trần đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng nhân viên content marketing trong ngành Marketing - PR được tuyển dụng tại Đà Nẵng:quận…

Tuyển dụng nhân viên thiết kế

Nhà Tuyển Dụng Tuấn Trần
Ðà Nẵng
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuấn Trần đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng nhân viên thiết kế trong ngành Thiết kế - Mỹ thuật được tuyển dụng tại Đà Nẵng:quận Hải…

Tuyển gấp nhân viên giúp việc

Nhà Tuyển Dụng Tuấn Trần
Ðà Nẵng
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuấn Trần đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển gấp nhân viên giúp việc trong ngành được tuyển dụng tại Đà Nẵng:quận Sơn Trà bởi Tuấn Trần.

Tuyển nhân viên xuất nhập khẩu

Nhà Tuyển Dụng Tuấn Trần
Ðà Nẵng
4.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuấn Trần đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển nhân viên xuất nhập khẩu trong ngành Giao nhận/ Vận chuyển/ Kho bãi…

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Nhà Tuyển Dụng Tuấn Trần
Ðà Nẵng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng nhân viên kinh doanh trong ngành Nhân viên kinh doanh được tuyển dụng tại Đà Nẵng:quận Hải Châu bởi Tuấn Trần.

Cần tuyển chuyên viên tín dụng cá nhân

Nhà Tuyển Dụng Tuấn Trần
Ðà Nẵng
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuấn Trần đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Cần tuyển chuyên viên tín dụng cá nhân trong ngành được tuyển dụng tại Đà Nẵng:quận Hải Châu bởi…

Tuyển gấp kế toán thuế

Nhà Tuyển Dụng Tuấn Trần
Ðà Nẵng
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuấn Trần đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển gấp kế toán thuế trong ngành Kế toán - Kiểm toán được tuyển dụng tại Đà Nẵng:quận Hải Châu…

Tuyển dụng nhân viên vận hành

Nhà Tuyển Dụng Tuấn Trần
Ðà Nẵng
 • Tuấn Trần đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng nhân viên vận hành trong ngành Giao nhận/ Vận chuyển/ Kho bãi được tuyển dụng tại Đà…