Create your CV - It only takes a few seconds

Nhà Tuyển Dụng Thương Huynh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs

[OceanEdu_Lạng Sơn] Nhân Viên Tư Vấn Tuyển sinh

 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

[OCEAN EDU - Tuyên Quang ] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

[OceanEdu_Vĩnh Tường] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ [Ocean Edu- Nam Định]

 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

[OCEAN EDU - Chí Linh] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

[Ocean Edu_ Thuận Thành, BN] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

[OCEAN EDU - TP Thanh Hóa] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

[OceanEdu_Khoái Châu, Hưng Yên] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

[OCEAN EDU

 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Quản lý hồ sơ học viên, quan hệ phụ huynh.
 • Bạn đang xem tin Việc làm [OCEAN EDU - Thủy Nguyên, Hải Phòng] Quản Lý…

[Ocean Edu_ Thuận Thành, BN] Quản Lý Lớp Học Tiếng anh

 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

[OCEAN EDU - Bắc Ninh] Quản Lý Lớp Học Biết Tiếng Anh

 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

[OceanEdu_Vĩnh Tường] Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh

 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh [Ocean Edu - Phúc Yên, Vĩnh Phúc]

 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

[OCEAN EDU - Kỳ Anh, Hà Tĩnh] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

[OceanEdu_Phúc La, Hà Đông] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Get new jobs for this search by email