Create your CV - It only takes a few seconds

Nhà Tuyển Dụng Mai Nguyễn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs

Chuyên viên Kỹ thuật- Phòng Quản trị cơ sở vật chất

Đại học Hoa Sen
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chúng tôi chỉ nhận các ứng viên gửi hồ sơ đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của nhà trường.
 • Vị trí tuyển dụng này vẫn duy trì cho đến khi tìm được ứng…

CHUYÊN VIÊN/ NHÂN VIÊN- PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ

Đại học Hoa Sen
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chúng tôi chỉ nhận các ứng viên gửi hồ sơ đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của nhà trường.
 • Vị trí tuyển dụng này vẫn duy trì cho đến khi tìm được ứng…

Giảng viên – Ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông

Đại học Hoa Sen
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chúng tôi chỉ nhận các ứng viên gửi hồ sơ đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của nhà trường.
 • Vị trí tuyển dụng này vẫn duy trì cho đến khi tìm được ứng…

Giảng viên Bộ môn Marketing- Khoa Kinh tế và Quản trị

Đại học Hoa Sen
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chúng tôi chỉ nhận các ứng viên gửi hồ sơ đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của nhà trường.
 • Vị trí tuyển dụng này vẫn duy trì cho đến khi tìm được ứng…

Giảng viên giảng dạy các chuyên ngành

Đại học Hoa Sen
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chúng tôi chỉ nhận các ứng viên gửi hồ sơ đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của nhà trường.
 • Vị trí tuyển dụng này vẫn duy trì cho đến khi tìm được ứng…

Giảng viên Bộ môn Giáo dục khai phóng- Khoa Khoa học xã hội

Đại học Hoa Sen
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chúng tôi chỉ nhận các ứng viên gửi hồ sơ đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của nhà trường.
 • Vị trí tuyển dụng này vẫn duy trì cho đến khi tìm được ứng…

Giảng viên ngành Nhật Bản học

Đại học Hoa Sen
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chúng tôi chỉ nhận các ứng viên gửi hồ sơ đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của nhà trường.
 • Vị trí tuyển dụng này vẫn duy trì cho đến khi tìm được ứng…

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đại học Hoa Sen
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chúng tôi chỉ nhận các ứng viên gửi hồ sơ đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của nhà trường.
 • Vị trí tuyển dụng này vẫn duy trì cho đến khi tìm được ứng…

Giảng viên bộ môn Tâm lý học- khoa Khoa học xã hội

Đại học Hoa Sen
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chúng tôi chỉ nhận các ứng viên gửi hồ sơ đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của nhà trường.
 • Vị trí tuyển dụng này vẫn duy trì cho đến khi tìm được ứng…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email