Create your CV - It only takes a few seconds

Nhà Máy Giang Điền Olam Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
NHÀ MÁY GIANG ĐIỀN- CTY OLAM VIỆT NAM
Đồng Nai
  • Nhận vật liệu đóng gói trong kho.
  • Giao vật liệu đóng gói cho sản xuất.
  • Sắp xếp tất cả các bao hàng để đảm bảo an toàn trước khi nâng lên giá.
NHÀ MÁY GIANG ĐIỀNOLAM VIỆT NAM
Đồng Nai
  • Lái xe nâng hàng di chuyển hàng hóa vào kho, hay xuất hàng.
  • Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý.
  • Làm báo cáo cấp trên.
  • Ưu tiên có bằng Trung cấp.
NHÀ MÁY GIANG ĐIỀN - OLAM VIỆT NAM
Đồng Nai
  • Làm việc trong công ty thực phẩm.
  • Quản lý nhân viên vận hành và công nhân trong tổ để đảm bảo họ làm việc hiệu quả và tuân thủ các quy định của phòng ban và…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds