Create your CV - It only takes a few seconds

Nhà Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Công ty CP Mavinex
Hưng Yên
7.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Phối hợp với các bộ phận chuyên môn để tư vấn và hỗ trợ khách hàng trước và sau bán hàng.
  • Chào bán các sản phẩm của công ty tới khách hàng.
» Create your CV - It only takes a few seconds