Create your CV - It only takes a few seconds

Nhà Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
VieclamBank
Hưng Yên
  • (Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội -> Nhà Máy.
  • '- Thực hiện quản lý hệ thống luật&yêu cầu khách hàng liên quan đến sản phẩm IATF.
  • Yêu cầu về ngoại ngữ.
VieclamBank
Hưng Yên
  • Kiểm soát chất lượng hàng xuất và hàng nhập.
  • (Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội -> Nhà Máy.
  • Hoàn thiện hồ sơ mua hàng, phối hợp cùng kế toán.
  • Tiếng Anh giao tiếp khá.
VieclamBank
Hưng Yên
  • (Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội -> Nhà Máy).
  • Được đánh giá xét duyệt tăng lương hàng năm phù hợp với sự nỗ lực & đóng góp cho sự phát triển của công ty.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds