Nhà Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 771 jobs
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Sau 02 tháng được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
 • Thực hiện tiếp nhận tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của…
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Sau 02 tháng được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
 • Thực hiện tiếp nhận tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của…
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Sau 02 tháng được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
 • Thực hiện tiếp nhận tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của…
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.