Create your CV - It only takes a few seconds

Nhà Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs
TECOMEN
Hưng Yên
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập báo cáo hàng ngày về kết quả công việc và những vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm ta.
 • Thực hiện kiểm soát chất lượng tại công đoạn.
TECOMEN
Hưng Yên
14.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức thực hiện công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch giao hàng;
 • Kiểm soát và kiểm tra tiến độ giao hàng;
 • Đảm bảo công tác an toàn, PCCN-PCCN.
Tecomen
Hưng Yên
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhà máy Tecomen- Từ Hồ- Yên Mỹ- Hưng Yên.
 • Tham gia phân tích nguyên nhân, đối sách xử lý khiếu nại khách hàng.
 • Lập quy trình kiểm tra cho sản phẩm mới.
Tecomen
Hưng Yên
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhà máy Tecomen- Từ Hồ- Yên Mỹ- Hưng Yên.
 • Theo dõi, phân tích tỷ lệ lỗi và phản hồi của thị trường, khách hàng về các sản phẩm mới và đưa ra các kế hoạch đáp…
TECOMEN
Hưng Yên
8.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building,...
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
TECOMEN
Hưng Yên
 • Cập nhập các đơn hàng, thời gian cần giao hàng trên hệ thống.
 • Nhận KHKD tháng, quý từ KD và các đơn đặt hàng (Nhận đề nghị xuất hàng hàng ngày và các yêu cầu…
TECOMEN
Hưng Yên
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building….
 • Kiểm tra, đánh giá và phân loại hàng thu hổi.

We have removed 4 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds