Create your CV - It only takes a few seconds

Nhà Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 981 jobs

Trưởng nhóm bán hàng [ Thành Phố Yên Bái 1] new

Ocean Edu Việt Nam
Yên Bái +1 location
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Trưởng nhóm bán hàng [ Thành phố Phúc Yên - Vĩnh Phúc] new

Ocean Edu Việt Nam
Vĩnh Yên
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tầng 3 - Tòa nhà 06 Hai Bà Trưng - Tx.Phúc Yên - Vĩnh Phúc.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa,…

Nhân viên Bán hàng [ Gia Lộc - Hải Dương] new

Ocean Edu Việt Nam
Hải Dương
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng:
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Sale teamlead [ Thành Phố Yên Bái 1] new

Ocean Edu Việt Nam
Yên Bái +3 locations
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Sale teamlead [ Thành phố Phúc Yên - Vĩnh Phúc] new

Ocean Edu Việt Nam
Vĩnh Yên
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tầng 3 - Tòa nhà 06 Hai Bà Trưng - Tx.Phúc Yên - Vĩnh Phúc.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa,…

Trưởng nhóm Telesale [ Thành Phố Yên Bái 1] new

Ocean Edu Việt Nam
Yên Bái +1 location
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Trưởng nhóm Telesale [ Thành phố Phúc Yên - Vĩnh Phúc] new

Ocean Edu Việt Nam
Vĩnh Yên
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tầng 3 - Tòa nhà 06 Hai Bà Trưng - Tx.Phúc Yên - Vĩnh Phúc.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa,…

Trưởng nhóm Tuyển sinh [ Thành Phố Yên Bái 1 ] new

Ocean Edu Việt Nam
Yên Bái +3 locations
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Nhân viên Bán hàng [ Gia Lâm]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng:
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Trưởng nhóm Tuyển sinh [ Thành phố Phúc Yên - Vĩnh Phúc ] new

Ocean Edu Việt Nam
Vĩnh Yên
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tầng 3 - Tòa nhà 06 Hai Bà Trưng - Tx.Phúc Yên - Vĩnh Phúc.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa,…

Nhân viên Chăm sóc khách hàng [ Gia Lộc - Hải Dương] new

Ocean Edu Việt Nam
Hải Dương
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng:
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Nhân viên Chăm sóc khách hàng [ Kim Văn-Kim Lũ]

Ocean Edu Việt Nam
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ12.500.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng:
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tầng 1 Tòa nhà CT1C Thông Tấn Xã, Đại Kim, Hoàng Mai.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Nhân viên Chăm sóc khách hàng [ Tiên Du - Bắc Ninh]

Ocean Edu Việt Nam
Bắc Ninh
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng:
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Trưởng nhóm tư vấn [ Thành Phố Yên Bái 1] new

Ocean Edu Việt Nam
Yên Bái +2 locations
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Trưởng nhóm kinh doanh [ Thành Phố Yên Bái 1] new

Ocean Edu Việt Nam
Yên Bái +3 locations
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Get new jobs for this search by email