Create your CV - It only takes a few seconds

Nhà Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 30 jobs

General Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Quảng Nam
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận Kế hoạch sản xuất từ Tổng Công ty và Ban Giám đốc Nhà máy;
 • Hàng năm tham gia xây dựng mục tiêu chất lượng của Công ty và tổ chức thực hiện, kiểm soát,…

Head Bartender

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Administer purchasing and receiving procedures.
 • Prepare and serve cocktails and mocktails.
 • Manage food and beverage operations.
 • Toàn thời gian cố định.

F&B Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp từ ĐH trở lên các chuyên ngành về nhà hàng khách sạn hoặc chuyên ngành liên quan.
 • Tổ chức thực hiện việc quảng bá thương hiệu Long Bien Palace Hà Nội…

Japanese Restaurant Head Chef

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Coordinates with the Project team regarding install facilities of the Japanese Kitchen.
 • Work with F&B Director to create menu concept with new or existing…

QC Supervisor

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 - VNĐ24.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát chất lượng định kỳ tại các nhà cung cấp NVL, vật tư, dịch vụ như đánh giá định kỳ hàng năm, đánh giá nhà xưởng NCC,…

Human Resource Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên những ứng viên đã từng làm bên mảng rạp chiếu phim, chuỗi nhà hàng, dịch vụ.
 • Giám sát công tác tính lương, thưởng hàng tháng;
 • Toàn thời gian cố định.

Property Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương
 • Manage the overall operation of the building (residents, customers, tenants, employees, contractors).
 • Manage, supervise to ensure the security, technical,…

Chief Acountant

Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương
 • Tham mưu cho Giám đốc bộ phận trong việc lập kế hoạch tài chính hàng năm, tổ chức việc quản lý và sử dụng vật tư, tài sản, tiền vốn...đúng với các chế độ hiện…

Quality Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương
 • Quản lý việc kiểm tra chất lượng hàng đổi, trả, đề xuất bù hàng.
 • Có kiến thức về việc đánh giá nội bộ, đánh giá Nhà Cung Cấp.
 • Lập kế hoạch mua sắm của phòng.

Operation Control Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát trong quá trình vận hành tài chính, ngân quỹ và sử dụng tài sản tại nhà hàng trong toàn hệ thống thuộc Công ty con.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Sales & Marketing Director

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Develop and set up the sales systems and account handling processes for this new property.
 • Develop, present and execute a sales strategy that launches the…

Sales Director

Ky Nguyen Vang Consultants
Ðà Nẵng
 • Phối hợp với Nhà máy, Các nhóm khách hàng tổ chức và giám sát vận hành các điểm xuất hàng / các cửa hàng tiêu chuẩn và các công tác khác liên quan đến tính sẵn…

Purchasing Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khảo sát giá hàng hóa.
 • Thực hiện quy trình thu mua hàng hóa.
 • Trực tiếp thu mua những mặt hàng phát sinh.
 • Có kiến thức về mua hàng trong nước và ngoài.

Trade Marketing Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hoạch định chiến lược Marketing và phát triển thương hiệu chuỗi siêu thị, nhà hàng...
 • Chỉ đạo xây dựng các chương trình, sự kiện chăm sóc khách hàng, thúc đẩy…

Head of R&D

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập báo cáo hàng tuần/ hàng tháng về công tác nghiên cứu thị trường.
 • Tài chính, chứng khoán, chính sách Nhà nước, địa phương….
 • Ưa nhìn, sức khỏe tốt.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.