Nhà Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 205 jobs
Bình Dương
 • Quản lý tiến độ xuất hàng, giao hàng.
 • Hàng Tháng làm công nợ thu tiền của khách hàng.
 • Quản lý đơn hàng (nữ).
 • Thông tin nhà tuyển dụng.
 • Nộp hồ sơ như thế nào.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận và xử lý các đơn hàng từ Khách hàng.
 • Điều phối, sắp xếp việc giao nhận hàng với Kho, Phòng Kinh Doanh và Khách hàng.
 • Thông tin nhà tuyển dụng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thông tin nhà tuyển dụng.
 • Phỏng vấn tại Nhà tuyển dụng.
 • Trưởng ban Quản lý tòa nhà / Property Manager.
 • Xây dựng ngân sách hoạt động hàng năm.
Đồng Nai
 • Thông tin nhà tuyển dụng.
 • Phỏng vấn tại Nhà tuyển dụng.
 • Phê duyệt những tài liệu quan trọng như Chính sách, Sổ tay chất lượng, Hồ sơ tổng thể nhà máy, Kế hoạch…
 • Hợp tác với các nhà cung để đảm bảo giao hàng đúng hạn.
 • Thông tin nhà tuyển dụng.
 • Vận hành và duy trì lượng hàng trong kho, kiểm tra hạn sử dụng của nguyện vật…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thông tin nhà tuyển dụng.
 • Phỏng vấn tại Nhà tuyển dụng.
 • Giám sát và liên tục cải thiện hiệu suất chất lượng / hiệu quả hàng ngày cho các khu vực được phân công.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thông tin nhà tuyển dụng.
 • Phỏng vấn tại Nhà tuyển dụng.
 • Thiết kế catalogue bán hàng của một doanh nghiệp Nhật Bản quy mô lớn.
 • J5320 - Công ty tuyển dụng:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Các giải thưởng MVP, giải thưởng theo team hàng tháng, hàng quý.
 • Thông tin nhà tuyển dụng.
 • Phỏng vấn tại Nhà tuyển dụng.
 • Từ 24 ~ 32 tuổi, tốt nghiệp Đại học.
Hải Phòng
 • Thông tin nhà tuyển dụng.
 • Phỏng vấn tại Nhà tuyển dụng.
 • Trực tiếp thực hiện hoặc hợp tác với các bộ phận khác để điều tra, xử lý các vấn đề, vi phạm của lái xe,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thông tin nhà tuyển dụng.
 • Phỏng vấn tại Nhà tuyển dụng.
 • Hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng, nhân sự trong công ty.
 • Lên chiến lược và định hướng kinh doanh.