Nhà Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 83 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +9 locations
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tổ chức khai giảng lớp học.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +9 locations
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Thỏa thuận theo năng lực.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.
 • Quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tổ chức khai giảng lớp học.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +7 locations
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.
 • Quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tính toán và chi trả lương, thưởng hàng tháng, chuyển lương qua hệ thống ngân hàng.
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG.
Giáo Dục Đại Dương
Hải Dương
 • Chủ động tìm kiếm khách hàng, triển khai bán hàng hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG.
Giáo Dục Đại Dương
Hưng Yên
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Quản lý thời khóa biểu lên lớp, phân công giáo viên giảng dạy.
 • Quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập…
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Tổ chức khai giảng lớp học.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.