Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 877 jobs
Long An
 • Đón tiếp khách hàng Nhật.
 • Thông dịch trong nhà máy (Tiếng Anh và tiếng Việt).
 • Bình luận từ tư vấn viên.
 • Can handle variety of task with Japanese boss.
Bình Dương
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Du lịch hàng năm cùng công ty.
 • Phụ cấp nhà ở, đi lại, chuyên cần.
 • Công ty sản xuất 100% vốn đầu tư Nhật Bản.
 • Thành lập từ năm 2015.
 • KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương.
Long An +3 locations
 • Nhập lệnh thanh toán ngân hàng.
 • Chế độ xét tăng lương hàng năm.
 • Khám sức khỏe tổng quát hàng năm.
 • Phụ cấp chi phí xăng xe, nhà ở.
 • Bình luận từ tư vấn viên.
Hà Nam
 • Quản lý cơ sở vật chất của nhà máy.
 • Báo cáo công việc hàng ngày cho quản lý sản xuất.
 • Được tham gia Team building do công ty tổ chức hàng năm.
Long An
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Chế độ xét tăng lương hàng năm.
 • Khám sức khỏe tổng quát hàng năm.
 • Phụ cấp chi phí xăng xe, nhà ở.
 • Được tham gia các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Biên phiên dịch nhà máy.
 • Có kinh nghiệm làm việc, phiên dịch tại nhà máy.
 • Nghỉ phép hàng năm và các ngày nghỉ lễ tết trong năm.
 • Bình luận từ tư vấn viên.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên Gia Ngành Nhà Hàng.
 • Quản lý, vận hành nhà hàng:
 • Cầu nối giữa nhà hàng và công ty như thông báo đến nhà hàng phương châm của công ty, thông báo đến các…
Bình Dương
13.000.000 VNĐ một tháng
 • Du lịch hàng năm cùng công ty.
 • Phụ cấp nhà ở, đi lại, chuyên cần.
 • Công ty vốn đầu tư 100% Nhật Bản, về mảng sản xuất.
 • Thành lập từ năm 2015.
Bình Dương
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Giao lưu team hàng quý (300k/người).
 • Kiểm soát và đánh giá nhà cung cấp.
 • Thưởng lương tháng 13 và thưởng theo doanh số cuối năm (thường là tháng 9,10 hàng năm).
Quảng Ninh
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên đi giao hàng theo xe (mặt hàng tạp hóa như:
 • Nhà ở, chuyên cần, ăn trưa.
 • Khai thác, đóng gói thư từ, hàng hóa.
 • Kinh doanh kho bãi và xếp dỡ hàng hóa.