Nghệ Thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 22 jobs
Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Viettel
Hà Nội
 • Định hướng công nghệ và nghiên cứu những công nghệ đón đầu trong lĩnh vực thuật toán để áp dụng cho các sản phẩm.
 • Có tối thiểu 6 tháng - 2 năm kinh nghiệm.
Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Viettel
Hà Nội
 • Định hướng công nghệ và nghiên cứu những công nghệ đón đầu trong lĩnh vực thuật toán để áp dụng cho các sản phẩm.
Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Viettel
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử, Khoa học máy tính, Toán – tin, Điện tử viễn…
Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Viettel
Hà Nội
 • Có kiến thức cơ bản về công nghệ gia công chế tạo chi tiết cơ khí;
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật như Cơ khí, Cơ Điện…
Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Viettel
Hà Nội
 • Các ứng viên có nền tảng về toán cao cấp, khả năng đọc hiểu và phát triển thuật toán.
 • Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên các chuyên ngành có liên quan như Công…
Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Viettel
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán – tin, Điện tử viễn thông,...
Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Viettel
Hà Nội
 • Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật vi xử lý và kỹ thuật điện tử (điện tử tương tự, điện tử số, mạch logic...), kiến trúc máy tính, hệ điều hành, kỹ thuật lập trình…
Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Viettel
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật liên quan.
 • Thành thạo về công nghệ gia công chế tạo chi tiết cơ khí.
Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Viettel
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành Kỹ thuật như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử, Khoa học máy tính, Toán – tin, Điện tử viễn thông, Điện, Cơ…
Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Viettel
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kỹ thuật (Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin....).
 • Yêu thích sản phẩm công nghệ, có khả năng học hỏi, nắm bắt…