Nghệ Thuật jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: SAVIS Vietnam (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 32 jobs
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
 • Cán bộ tư vấn công nghệ Mạng và Bảo mật.
 • Từ 3 năm trở lên;
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
 • Cán bộ triển khai công nghệ hệ thống.
 • Từ 1 năm trở lên;
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
 • Lập trình viên chuyển giao công nghệ.
 • Có thể đi công tác.
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
 • Cán bộ triển khai Công nghệ mạng, Bảo mật.
 • Có thể đi công tác.
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
 • Tư duy sáng tạo, có khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh.
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
 • Tiếng Anh đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật.
 • Từ thứ 2 – hết sáng thứ 7.
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
 • Cán bộ phát triển Công nghệ IoT.
 • Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên:
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
 • Hiểu biết về công nghệ và tư vấn giải pháp cho khách hàng.
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
 • Tư duy sáng tạo, có khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh.
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
 • Tư duy sáng tạo, có khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh.