Create your CV - It only takes a few seconds

Nghệ Thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs

Nhân viên phòng kỹ thuật

Nissei Electric Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết lập tiêu chuẩn vận hành và qui trình kỹ thuật.
 • Sở hữu số lượng nhân viên hơn 4,200 và nhà máy công nghệ cao, NEV vinh dự được nhận giải thưởng ISO 9001 và…

Nhân viên kỹ thuật tự động hóa

Nissei Electric Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sở hữu số lượng nhân viên hơn 4,200 và nhà máy công nghệ cao, NEV vinh dự được nhận giải thưởng ISO 9001 và ISO 14001 cho sản phẩm chất lượng cao và kĩ thuật…

20 nhân viên phòng kỹ thuật sản xuất

Nissei Electric Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000 VNĐ một giờ
 • Sở hữu số lượng nhân viên hơn 4,200 và nhà máy công nghệ cao, NEV vinh dự được nhận giải thưởng ISO 9001 và ISO 14001 cho sản phẩm chất lượng cao và kĩ thuật…

Nhân viên hành chính nhân sự

Nissei Electric Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sở hữu số lượng nhân viên hơn 4,200 và nhà máy công nghệ cao, NEV vinh dự được nhận giải thưởng ISO 9001 và ISO 14001 cho sản phẩm chất lượng cao và kĩ thuật…

Nhân viên kỹ thuật

Nissei Electric Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sở hữu số lượng nhân viên hơn 4,200 và nhà máy công nghệ cao, NEV vinh dự được nhận giải thưởng ISO 9001 và ISO 14001 cho sản phẩm chất lượng cao và kĩ thuật…

Nhân viên y tế

Nissei Electric Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sở hữu số lượng nhân viên hơn 4,200 và nhà máy công nghệ cao, NEV vinh dự được nhận giải thưởng ISO 9001 và ISO 14001 cho sản phẩm chất lượng cao và kĩ thuật…

Phó phòng sản xuất

Nissei Electric Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật.
 • Sở hữu số lượng nhân viên hơn 4,200 và nhà máy công nghệ cao, NEV vinh dự được nhận giải thưởng ISO 9001 và ISO 14001…

Nhân viên kỹ thuật điện công nghiệp

Nissei Electric Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sở hữu số lượng nhân viên hơn 4,200 và nhà máy công nghệ cao, NEV vinh dự được nhận giải thưởng ISO 9001 và ISO 14001 cho sản phẩm chất lượng cao và kĩ thuật…

Lao động phổ thông có hỗ trợ phí

Nissei Electric Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000 VNĐ một giờ
 • Sở hữu số lượng nhân viên hơn 4,200 và nhà máy công nghệ cao, NEV vinh dự được nhận giải thưởng ISO 9001 và ISO 14001 cho sản phẩm chất lượng cao và kĩ thuật…

50 nữ lao động phổ thông và qc

Nissei Electric Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000 VNĐ một giờ
 • Sở hữu số lượng nhân viên hơn 4,200 và nhà máy công nghệ cao, NEV vinh dự được nhận giải thưởng ISO 9001 và ISO 14001 cho sản phẩm chất lượng cao và kĩ thuật…

Qc kiểm hàng điện tử

Nissei Electric Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000 VNĐ một giờ
 • Sở hữu số lượng nhân viên hơn 4,200 và nhà máy công nghệ cao, NEV vinh dự được nhận giải thưởng ISO 9001 và ISO 14001 cho sản phẩm chất lượng cao và kĩ thuật…

Lao động phổ thông

Nissei Electric Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000 VNĐ một giờ
 • Sở hữu số lượng nhân viên hơn 4,200 và nhà máy công nghệ cao, NEV vinh dự được nhận giải thưởng ISO 9001 và ISO 14001 cho sản phẩm chất lượng cao và kĩ thuật…

Nhân viên phòng hiệu chuẩn

Nissei Electric Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sở hữu số lượng nhân viên hơn 4,200 và nhà máy công nghệ cao, NEV vinh dự được nhận giải thưởng ISO 9001 và ISO 14001 cho sản phẩm chất lượng cao và kĩ thuật…

Nhân viên cơ khí

Nissei Electric Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sở hữu số lượng nhân viên hơn 4,200 và nhà máy công nghệ cao, NEV vinh dự được nhận giải thưởng ISO 9001 và ISO 14001 cho sản phẩm chất lượng cao và kĩ thuật…

Kỹ sư cơ khí

Nissei Electric Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Biết kỹ thuật hàn là một lợi thế.
 • Sở hữu số lượng nhân viên hơn 4,200 và nhà máy công nghệ cao, NEV vinh dự được nhận giải thưởng ISO 9001 và ISO 14001 cho sản…

Get new jobs for this search by email