Nghệ Thuật jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: BIDV (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 72 jobs
Hà Nội
 • Trực tiếp thực hiện quản trị, vận hành, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Chi nhánh.
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG :
Hà Nội
 • Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An, Đại Lộ LêNin - Phường Hưng Dũng – TP Vinh – Nghệ An ( Phòng Tổ chức nhân sự - Tầng 4).
Hà Nội
 • (Không áp dụng đối với vị trí Công nghệ thông tin).
 • Riêng vị trí Chuyên viên Quản trị dự án CNTT – Ban Công nghệ:
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
Hà Nội
 • (ii) 01 Chuyên viên Hỗ trợ kỹ thuật thẻ (Nhóm Công nghệ thẻ và Hỗ trợ kỹ thuật);
 • (iii) 01 Chuyên viên Kiểm thử (Nhóm Công nghệ thẻ và Hỗ trợ kỹ thuật);
Hà Nội
 • (Không áp dụng đối với vị trí Công nghệ thông tin).
 • Riêng vị trí Chuyên viên Quản trị dự án CNTT – Ban Công nghệ:
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
Hà Nội
 • Trực kỹ thuật, bảo trì, xử lý sự cố theo kế hoạch, phân công và hướng dẫn cụ thể bằng tài liệu của cấp có thẩm quyền các hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ…
Hà Nội
 • (Không áp dụng đối với vị trí Công nghệ thông tin).
 • Riêng vị trí Chuyên viên Quản trị dự án CNTT – Ban Công nghệ:
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
Hà Nội
 • (Không áp dụng đối với vị trí Công nghệ thông tin).
 • Riêng vị trí Chuyên viên Quản trị dự án CNTT – Ban Công nghệ:
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
Hà Nội
 • (Không áp dụng đối với vị trí Công nghệ thông tin).
 • Riêng vị trí Chuyên viên Quản trị dự án CNTT – Ban Công nghệ:
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
Hà Nội
 • Có sự sáng tạo đổi mới, óc nghệ thuật thẩm mỹ tốt, cẩn thận, tỉ mỉ;
 • Chuyên viên lập trình/kỹ thuật ngân hàng số (40 chỉ tiêu).
 • Số lượng và vị trí tuyển dụng: