Ngân Hàng Tmcp Kỹ Thương Việt Nam Techcombank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khai thác danh sách khách hàng hiện hữu của Ngân hàng.
 • Thực hiện tốt các quy định của ngân hàng trong việc hoàn thành chỉ tiêu cá nhân cũng như đạo đức nghề…
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
An Giang
 • kỹ năng bán hàng tốt và có thiên hướng bán hàng.
 • Tìm kiếm, phát triển Khách hàng, bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân.
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
Hà Nội
 • Sinh viên năm cuối các trường Đại học thuộc khối ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính,...
 • Hỗ trợ các công việc liên quan tìm thông tin của KH và theo dõi hiệu…
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 1-2 năm kinh nghiệm giao dịch viên tại các ngân hàng.
 • Giao Dịch Viên Ngân Hàng,Phân Tích Tài Chính,Thu Ngân.
 • Bán hàng (20% tổng quỹ thời gian).
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • kỹ năng bán hàng tốt và có thiên hướng bán hàng.
 • Tìm kiếm, phát triển Khách hàng, bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân.
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
Hà Nội
 • Giao Dịch Viên Ngân Hàng.
 • kỹ năng bán hàng và thiên hướng bán hàng;
 • Sinh viên năm cuối các trường Đại học thuộc khối ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính,...
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
Hà Nội
 • kỹ năng bán hàng và thiên hướng bán hàng;
 • Sinh viên năm cuối các trường Đại học thuộc khối ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính,...
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
Hà Nội
 • Có kiến thức cơ bản về tài chính ngân hàng, thị trường, khách hàngngân hàng cạnh tranh.
 • Giao Dịch Viên Ngân Hàng.
 • Cơ hội thăng tiến cao.
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
Hà Nội
 • Sinh viên năm cuối các trường Đại học thuộc khối ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Công nghệ thông tin...
 • Kỹ năng exel, power point tốt.
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
Hà Nội
 • Sinh viên năm cuối các trường Đại học thuộc khối ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm, Công nghệ thông tin...
 • Thành thạo kỹ năng Microsofts office: