Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Tmcp Bản Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 6 of 279 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng, sản phẩm dịch vụ NHĐT,Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
10.000.000 VNĐ một năm
 • Được làm việc tại môi trường Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank – 1 trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.
 • Lương cố định hàng tháng:
 • Được làm việc tại môi trường Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank – 1 trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.
 • Kỹ năng tư vấn bán hàng và đàm phán tốt.
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AVIVA VIETNAM
Bình Định
 • Được làm việc tại môi trường Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank – 1 trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.
 • Lương cố định hàng tháng:
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Kinh tế,Thẩm định giá (ưu tiên), Ngân hàng, QTKD...
 • Xây dựng, cập nhật các bảng giá (bảng giá đất, bảng giá xe, bảng…
10.000.000 VNĐ một năm
 • Được làm việc tại môi trường Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank – 1 trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.
 • Lương cố định hàng tháng:
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AVIVA VIETNAM
Gia Lai
 • Được làm việc tại môi trường Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank – 1 trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.
 • Lương cố định hàng tháng:
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN - NCB
Bắc Ninh
 • Vị trí tuyển dụng TUYỂN NV.BẢO VỆ NGÂN HÀNG Ở BẮC NINH.
 • Yêu cầu công việc - Thực hiện công tác bảo vệ tại Trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch của…
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AVIVA VIETNAM
Phú Yên
 • Được làm việc tại môi trường Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank – 1 trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.
 • Lương cố định hàng tháng:
Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
Quảng Ninh
 • Được làm việc tại môi trường Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank – 1 trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.
 • Lương cố định hàng tháng: