Ngân Hàng Tmcp Bản Việt jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 5 jobs
Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng TMCP Việt N...
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ17.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng*:
  • Tiếp nhận và chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ vay của các khách hàng đang có nợ theo từng đơn vị kinh…
Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng TMCP Việt N...
Tây Ninh
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng*:
  • Tiếp nhận và chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ vay của các khách hàng đang có nợ theo từng đơn vị kinh…
Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng TMCP Việt N...
Mỹ Tho
8.000.000 - VNĐ17.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng*:
  • Tiếp nhận và chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ vay của các khách hàng đang có nợ theo từng đơn vị kinh…
Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng TMCP Việt N...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng*:
  • Tiếp nhận và chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ vay của các khách hàng đang có nợ theo từng đơn vị kinh…
Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng TMCP Việt N...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.500.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • Tiếp nhận hồ sơ khách hàng đang có khoản vay quá hạn thanh toán tại Ngân hàng VPBank đã phát sinh nợ xấu.
  • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân…
» Create your CV - It only takes a few seconds