Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Tm Việt Nam Thịnh Vượng vp Bank Intern Thực Tập Sinh Ha Noi 02/01/2020 jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Thực Tập Dịch Vụ Khách Hàng

Ngân Hàng TM Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) Intern...
Hà Nội
  • Sinh viên năm cuối các trường Cao Đẳng/Đại Học Khối Ngành Kinh Tế, Tài Chính Ngân Hàng, Quản Trị Kinh Doanh….
  • Hỗ trợ chuyên viên dịch vụ khách hàng.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email