Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Tm Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh Hd Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
NGÂN HÀNG TM PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HD...
Việt Nam
  • Duy trì chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới;
  • Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng doanh nghiệp về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của…
NGÂN HÀNG TM PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HD...
Việt Nam
  • Duy trì chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới.
  • Tìm kiếm, tiếp xúc, bán các sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng tiềm năng và khách hàng…
NGÂN HÀNG TM PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HD...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tiếp nhận & quản lý hồ sơ Thanh Toán Quốc Tế cho khách hàng.
  • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
NGÂN HÀNG TM PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HD...
Việt Nam
  • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
  • Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
  • Hướng dẫn khách hàng và thu nhận các hồ sơ liên quan đến nghiệp vụ…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds