Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Tm Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh Hd Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Giao Dịch Viên

NGÂN HÀNG TM PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HD...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tiếp nhận & quản lý hồ sơ Thanh Toán Quốc Tế cho khách hàng.
  • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

NGÂN HÀNG TM PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HD...
Việt Nam
  • Duy trì chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới;
  • Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng doanh nghiệp về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của…

Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

NGÂN HÀNG TM PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HD...
Việt Nam
  • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
  • Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
  • Hướng dẫn khách hàng và thu nhận các hồ sơ liên quan đến nghiệp vụ…

Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

NGÂN HÀNG TM PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HD...
Việt Nam
  • Duy trì chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới.
  • Tìm kiếm, tiếp xúc, bán các sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng tiềm năng và khách hàng…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.