Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Techcombank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs

Giao dịch viên new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cung cấp các dịch vụ ngân hàng giao dịch cho các Khách hàng.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng;
 • Bán hàng (20% tổng quỹ thời gian).

MN- Quản lý Quan hệ khách hàng ưu tiên (PRM Gold) new

 • CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ƯU TIÊN VỚI TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG XUẤT SẮC.
 • Quản lý trực tiếp danh mục khách hàng ưu tiên được giao theo quy định đối với phân cấp…

Chuyên viên cao cấp kiểm soát RRHĐ new

 • Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm ngân hàng, trong đó có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm chuyên môn.
 • Kiểm soát, đánh giá rủi ro hoạt động đầy đủ, hiệu quả đối với các…

MB- Vùng Tỉnh - Quản lý Quan hệ khách hàng ưu tiên (PRM Gold... new

 • CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ƯU TIÊN VỚI TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG XUẤT SẮC.
 • Quản lý trực tiếp danh mục khách hàng ưu tiên được giao theo quy định đối với phân cấp…

MB/HN- Quản lý Quan hệ khách hàng ưu tiên (PRM Gold) 1 new

 • CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ƯU TIÊN VỚI TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG XUẤT SẮC.
 • Quản lý trực tiếp danh mục khách hàng ưu tiên được giao theo quy định đối với phân cấp…

MN- Chuyên gia bảo hiểm new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lưu trữ và cập nhật báo cáo hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng về kết quả bán/ kết quả giới thiệu khách hàng từ lựclượng bán của Techcombank.
 • Tư vấn và Bán hàng.

Trưởng nhóm kiểm thử new

 • Có kiến thức nghiệp vụ vững vàng về các hệ thống công nghệ trong ngân hàng.
 • Tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, xuất sắc chuyên nghành CNTT, Toán tin, Điện tử…

Kiến trúc sư giải pháp new

 • Làm cho tổ chức tài chính tương đương ngân hàng hoặc chuyên sâu cho lĩnh vực CNTT phục vụ ngân hàng:
 • Nắm vững chiến lược công nghệ của ngân hàng, nắm bắt các xu…

Chuyên viên cao cấp kiểm thử 1 new

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kiểm thử công nghệ ngân hàng:
 • Nắm vững các hệ thống công nghệ ngân hàng (core-banking, Internet Banking, thẻ , Treasury, vv ).

HR Planning Senior Officer/ Chuyên viên cao cấp hoạch định c... new

 • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch định biên, chi phí nhân sự hàng năm phù hợp với mục tiêu, chiến lược của Ngân hàng tại từng thời kỳ.
 • Các nhiệm vụ chuyên môn:

Get new jobs for this search by email