Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 159 jobs
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale).
 • Dựa trên data cty cấp sẵn gọi điện thoại , tư vấn ,làm hồ sơ cho khách hàng.
 • Ký hợp đồng lương 6.670.000/ tháng + hoa hồng.
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách hàng,.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
SHB
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 01 năm tại các phòng ban nghiệp vụ trong Ngân hàng hoặc 01 năm tại các công ty phát triển phần mềm, các nhà thầu cung cấp giải…
SHB
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành CNTT/Tài chính ngân hàng.
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ hệ thống Quản lý khách hàng CRM hoặc các hệ…
SHB
Hà Nội
 • Trên 3 năm kinh nghiệm ngân hàng và lĩnh vực liên quan.
 • Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học, chuyên ngành Kế toán, tài chính ngân hàng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định địa bàn, Thu hồi nợ hiện trường tại các Ngân hàng.
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của khách hàng.
SHB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ứng viên người địa phương, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, xu thế phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng tại địa phương, có khả năng duy…
SHB
Hà Nội
 • QTKD, Mar, ngân hàng, sư phạm, Tâm lý học.
 • Lập kế hoạch tổ chức các chuyên đề đào tạo có quy mô đăng ký nhu cầu trong phạm vi của từ 01-03 Đơn vị kinh doanh/Ban…
SHB
Hà Nội
 • Ứng viên có kiến thức sâu, rộng về các nghiệp vụ ngân hàng và tài chính - kế toán, đặc biệt là nghiệp vụ quản lý tài sản nợ - có, ứng viên nắm được hệ thống…
SHB
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hưởng mức lương và chế độ đãi ngộ hàng đầu của hệ thống tài chính ngân hàng.
 • Triển khai và hoàn thành kế hoạch bán hàng mảng khách hàng doanh nghiệp.