Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Shb jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

Bình Thuận - Nhân viên thẩm định địa bàn

Bình Thuận
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách hàng,.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • 2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn.

Tiền Giang - Nhân viên thẩm định địa bàn

Tiền Giang
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách hàng,.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • 2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn.

Kiên Giang (An Biên) - Nhân viên thẩm định địa bàn

Kiên Giang
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách hàng,.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • 2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn.

Hồ Chí Minh - Nhân viên thẩm định địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách hàng,.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • 2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn.

Bình Dương - Nhân viên thẩm định địa bàn

Bình Dương
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách hàng,.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • 2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn.

Long An (Đức Hoà)-Nhân viên Thẩm định địa bàn

 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách hàng,.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • 2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn.

Bình Dương (Tân Uyên) - Nhân viên thẩm định địa bàn new

Bình Dương
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách hàng,.
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • 2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn.

Quảng Ngãi - Trưởng nhóm Bán hàng trực tiếp

Quảng Ngãi
 • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
 • Xây dựng, đào tạo và quản lý đội ngũ Nhân viên bán hàng nhằm thực hiện các mục tiêu về tăng trưởng và…

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Khánh Hòa -Trưởng nhóm bán hàng trự...

Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
 • Xây dựng, đào tạo và quản lý đội ngũ Nhân viên bán hàng nhằm thực hiện các mục tiêu về tăng trưởng và…

Đà Nẵng - Nhân viên bán hàng trực tiếp

Ðà Nẵng
 • 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
 • Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng.
 • Chủ động tìm kiếm, thu hút khách hàng mới trong khu vực làm…

Chuyên viên cao cấp báo cáo và phân tích kinh doanh - Data A... new

 • Có hiểu biết về các báo cáo quản trị, báo cáo ngân hàng nhà nước hoặc kế toán/kiểm toán tài chính ngân hàng.
 • Ưu tiền người có kinh nghiệm về phân tích tài chính…

Hồ Chí Minh- Giám sát Thu hồi nợ qua điện thoại new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên có kinh nghiệm tương đương trong mảng Tài chính - Ngân hàng.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ưu tiên chuyên ngành tài chính ngân hàng.
 • Sắp xếp lịch làm việc.

Hà Nội - Nhân viên Bán hàng Trực tiếp - Khối Kinh doanh

 • 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
 • Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng.
 • Chủ động tìm kiếm, thu hút khách hàng mới trong khu vực làm…

Chuyên viên cao cấp Mô hình hóa và công cụ QTRR

 • Bằng cấp:Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến số liệu như toán ứng dụng, thống kê, kinh tế lượng, tài chính…

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.