Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Shb jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
SHB
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Duy trì mối quan hệ với khách hàng, thực hiện chăm sóc khách hàng theo quy định và chính sách ngân hàng bán lẻ của SHB;
  • Tin học văn phòng trình độ B trở lên,.
SHB
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Am hiểu nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại, các loại rủi ro Ngân hàng;
  • Ứng viên người địa phương, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, xu thế phát…
SHB
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Duy trì mối quan hệ với khách hàng, thực hiện chăm sóc khách hàng theo quy định và chính sách của SHB;
  • Tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng doanh…
SHB
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Am hiểu các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại và các loại rủi ro Ngân hàng;
  • Tín dụng, Huy động, thẻ, ngân hàng điện tử, kiều hối và các chỉ tiêu bán lẻ khác.
» Create your CV - It only takes a few seconds