Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Quốc Dân jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 306 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành về Kinh tế (ưu tiên khối ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị Nguồn Nhân lực).
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xử lý TSBĐ có sự đồng thuận của khách hàng hoặc tự thu giữ và xử lý tài sản bảo khi không có sự đồng thuận của khách hàng trong các trường hợp pháp luật quy…
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xử lý TSBĐ có sự đồng thuận của khách hàng hoặc tự thu giữ và xử lý tài sản bảo khi không có sự đồng thuận của khách hàng trong các trường hợp pháp luật quy…
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện công tác tuyển dụng:
 • Thực hiện công tác tuyển dụng đối với các Đơn vị được giao phụ trách, đảm bảo theo yêu cầu thực tế và định biên;
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
45.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Tham gia xử lý khiếm khuyết khi bàn giao cho khách hàng.
 • Phối hợp CS để xử lý các vấn đề liên quan thiết kế hoặc nhà thầu phục vụ việc bàn giao nhà cho cư dân
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng.
 • Tính liêm khiết/ trung thực.
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu Khách hàng sẵn có của Ngân hàng nhằm gia tăng doanh số sản phẩm Khách hàng hiện hữu đang sử dụng, từ đó phát triển thêm những…
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Thành phố Hồ Chí Minh
11.000.000 - VNĐ21.000.000 VNĐ một tháng
 • Prudential hiện đang làm việc độc quyền với 7 ngân hàng toàn quốc và không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động.
 • Xây dựng và duy trì quan hệ với ngân hàng.
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Thành phố Hồ Chí Minh
11.000.000 - VNĐ21.000.000 VNĐ một năm
 • Prudential hiện đang làm việc độc quyền với 7 ngân hàng toàn quốc và không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động.
 • Xây dựng và duy trì quan hệ với ngân hàng.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ70.000.000 VNĐ một năm
 • E-learning, mô hình cửa hàng đào tạo thực hành, ….
 • Có kinh nghiệm đào tạo hệ thống chuỗi Cửa hàng.
 • Có kinh nghiệm đào tạo ngành hàng FMCG, Bán lẻ, Siêu Thị.