Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Hdbank jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 148 jobs
HD Bank
Đồng Tháp +3 locations
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng;
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
HD Bank
Thái Nguyên +3 locations
 • Phát triển kinh doanh thông qua việc duy trì khách hàng cũ và trực tiếp phát triển khách hàng mới.
 • Thích làm việc trong môi trường HDBank.
 • Quản lý sự thay đổi.
HD Bank
Đồng Nai
 • Kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàng.
 • Kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến Ngân hàng.
 • Kinh tế, Ngân hàng, Luật (ưu tiên Luật Thương mại, Dân sự),….
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kinh tế, Ngân hàng, Luật...
 • Kiến thức chuyên môn về tín dụng, ngân hàng.
 • Kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến ngân hàng.
 • Kiểm soát hồ sơ soạn thảo:
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng (mảng Khách…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thẩm định giá, Tài chính, Ngân hàng hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Kiến thức về thẩm định tài sản, tín dụng, ngân hàng, bất động sản;
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thích làm việc trong môi trường HDBank.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc chuyên…
HD Bank
Quảng Ninh +1 location
 • Thẻ và ngân hàng điện tử.
 • Khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBANK như:
 • Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác.
 • Thu thập hồ sơ tín dụng;
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiến thức về các quy định của Ngân hàng nhà nước.
 • Kiến thức về các nghiệp vụ và sản phẩm của Ngân hàng Thương mại.
 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành:
HD Bank
Hà Nội
 • Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với KHDN Lớn nhằm mở rộng quy mô giao dịch của khách hàng với HDBank.
 • Kiến thức & kinh nghiệm làm việc: