Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Hdbank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs
HD Bank
Đồng Nai
 • Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng tại quầy:
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán ...hoặc…
HD Bank
Đồng Nai
 • Khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBank như:
 • Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, thẻ và ngân hàng điện tử, các sản phẩm dịch vụ…
HD Bank
Đồng Nai
 • Tài chính, Ngân hàng, Hành chính - Thư ký, Nhân sự hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • HDBank Gia Ray (Xuân Lộc).
 • Thích làm việc trong môi trường HDBank.
HD Bank
Đồng Nai
 • Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng doanh nghiệp về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBank:
 • Duy trì chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách…
HD Bank
Đồng Nai
 • Có kiến thức về các nghiệp vụ sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại.
 • Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.
 • Cấp độ B hoặc tương đương.
HD Bank
Đồng Nai
 • Chương trình khuyến mại của Ngân hàng, quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật có liên quan.
 • Có kiến thức về các nghiệp vụ sản phẩm của Ngân hàng Thương…
HD Bank
Đồng Nai
 • Ưu tiên tốt nghiệp ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh,...
 • Thích làm việc trong môi trường HDBank.
 • Hồ sơ nguồn trả nợ;
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm;
HD Bank
Đồng Nai
 • Khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBank như:
 • Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, thẻ và ngân hàng điện tử, các sản phẩm dịch vụ…
HD Bank
Đồng Nai
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Thực hiện nhập thông tin theo dõi công tác tiếp thị, bán hàng trên hệ thống…
HD Bank
Đồng Nai
 • Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng (mảng Khách hàng…