Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Bảo Việt Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng Qua Điện Thoại ( Telesales ) - T...

Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Đảm bảo đúng các quy định về chất lượng dịch vụ & chính sách sản phẩm của Ngân hàng.
  • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng Qua Điện Thoại (…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email