Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Bảo Việt Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
RBOX Vietnam
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Trực tiếp thiết lập cuộc hẹn với khách hàng nhằm tư vấn sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc khách hàng theo đúng quy trình và quy định của Ngân hàng;
» Create your CV - It only takes a few seconds