Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Bảo Việt Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 33 jobs
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VP-BANK
Đồng Tháp
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Làm việc tại: Đồng Tháp, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ, Quảng Bình, Kon Tum, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang Mức lương: 7,000,000 - 15,000,000…
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VP-BANK
Đồng Tháp
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Làm việc tại: Đồng Tháp, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ, Quảng Bình, Kon Tum, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang Mức lương: 7,000,000 - 15,000,000…
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VP-BANK
Đồng Tháp
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Làm việc tại: Đồng Tháp, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ, Quảng Bình, Kon Tum, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang Mức lương: 7,000,000 - 15,000,000…
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VP-BANK
Bắc Giang
Làm việc tại: Bắc Giang, Hà Tĩnh Mức lương: Thỏa Thuận Kinh nghiệm: 1 - 2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tiếp xúc, bán sản phẩm và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp …
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VP-BANK
Đồng Tháp
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Làm việc tại: Đồng Tháp, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ, Quảng Bình, Kon Tum, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang Mức lương: 7,000,000 - 15,000,000…
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VP-BANK
Đồng Tháp
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Làm việc tại: Đồng Tháp, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ, Quảng Bình, Kon Tum, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang Mức lương: 7,000,000 - 15,000,000…
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VP-BANK
Bình Thuận
Làm việc tại: Bình Thuận, Dak Lak, Gia Lai, Bình Định, Khánh Hòa Mức lương: Thỏa Thuận Kinh nghiệm: 1 - 3 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao…
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VP-BANK
Thành phố Hồ Chí Minh
Làm việc tại: Hồ Chí Minh Mức lương: Thỏa Thuận Kinh nghiệm: Chưa Có MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các giao dịch tại quầy với Khách hàng nhằm đạt được đồng thời…
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VP-BANK
Hà Nội
Làm việc tại: Hà Nội Mức lương: Thỏa Thuận Kinh nghiệm: 1 - 3 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC Cung cấp các phân tích và báo cáo tín dụng SME, đưa ra những dự báo cần…
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VP-BANK
Bắc Ninh
Làm việc tại: Bắc Ninh Mức lương: Thỏa Thuận Kinh nghiệm: 1 - 3 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì một danh mục cho vay có chất lượng…
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VP-BANK
Hà Nội
Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh Mức lương: Thỏa Thuận Kinh nghiệm: 4 - 8 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC Duy trì Mối quan hệ lâu bền với KH hiện tại và Thu hút KH mới…
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VP-BANK
Hà Nội
Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh Mức lương: Thỏa Thuận Kinh nghiệm: 5 - 10 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC Duy trì Mối quan hệ lâu bền với KH hiện tại và Thu hút KH mới…
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VP-BANK
Hà Nội
Làm việc tại: Hà Nội Mức lương: Thỏa Thuận Kinh nghiệm: 3 - 4 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phối hợp với ĐVKD và phòng ban HO liên quan trong việc khai thác Khách hàng…
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VP-BANK
Hà Nội
Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh Mức lương: Thỏa Thuận Kinh nghiệm: 5 - 6 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham gia đóng góp ý kiến và hỗ trợ trong việc xây dựng/rà…
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VP-BANK
Nam Định
Làm việc tại: Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Bình, Nghệ An Mức lương: Thỏa Thuận Kinh nghiệm: 1 - 3 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.Tuân thủ…