Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Á Châu Acb jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 152 jobs
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Củng cố và phát triển mối quan hệ khách hàng nhằm khai thác tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên Khối ngành kinh tế, tài…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Ðà Nẵng
 • Thực hiện các công tác nhập liệu, quản lý, truy xuất thông tin dữ liệu theo yêu cầu.
 • Lập báo cáo thống kê nhân sự.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công.
Ngân Hàng Á Châu ACB
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • + Có kiến thức cơ bản về Tài chính – Ngân hàng.
 • (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường kinh doanh, lĩnh vực tài chính ngân hàng, dịch vụ…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện hỗ trợ các công việc tại BP.
 • Các công việc theo sự phân công của Trưởng đơn vị/Trưởng bộ phận.
 • Trao đổi công việc trực tiếp khi phỏng vấn.
Ngân Hàng Á Châu ACB
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành tài chính/ kinh tế/ ngân hàng.
 • Quản lý chuẩn mực dịch vụ khách hàng;
 • Thông hiểu sản phẩm và dịch vụ của ACB.
Ngân Hàng Á Châu ACB
Hà Nội
 • Có kiến thức cơ bản về Tài chính – Ngân hàng.
 • (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường kinh doanh, lĩnh vực tài chính ngân hàng, dịch vụ khách…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Leading the development and refinement of project requirements, estimates, plans, schedules and implementations.
 • Including both Waterfall and Agile.
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
 • Thu thập thông tin khách hàng để xem xét tư cách pháp lý của khách hàng.
ACB - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Á CHÂU
Ðà Nẵng
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kiến thức cơ bản về Tài chính – Ngân hàng.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương,…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi hàng tồn (bằng văn bản).
 • Tiếp nhận ý kiến các phòng/ban/đơn vị.
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.
 • Phân bổ chi phí CSKH.